De aarde

doet een beroep op jou

Onze visie ‘Energie is leven’ wordt in dit filmpje op een prachtige manier geïllustreerd.

Alles om ons heen is energie. Energie zorgt ervoor dat alles in beweging is en blijft, dat we kunnen groeien, werken, sporten en spelen. Hoe minder energie we verspillen, hoe meer energie we overhouden om te kunnen leven zoals we willen. Voor energie is brandstof nodig. Omdat fossiele brandstoffen steeds schaarser en duurder worden, is het belangrijk dat we gebruik gaan maken van de natuurlijke bronnen om ons heen, zoals de zon, de lucht en de aarde. Door nu te kiezen voor duurzame energiesystemen stellen we zeker dat er ook in de toekomst nog genoeg energie is voor ons allemaal en we uit het leven kunnen halen wat erin zit.