Gasvrij wonen? Maak gebruik van oppervlaktewater

Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen stellen dat thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) een duurzaam alternatief voor aardgas kan zijn. Bij grootschalige toepassing zou het kunnen voorzien in 25 tot 40 procent van de warmtevoorziening van gebouwen.

Beide partijen benadrukken de urgentie om met duurzame warmtebronnen aan de slag te gaan. Nu de gaskraan in Groningen dichtgedraaid wordt, zijn alternatieven belangrijker dan ooit. TEO zou een belangrijk duurzaam alternatief kunnen zijn, stellen de partijen.

Thermische energie

Thermische energie (zowel warmte als koude) kan aan oppervlaktewater onttrokken worden en is bij uitstek geschikt om gebouwen te verwarmen of koelen. Verschillende recente onderzoeken wijzen uit dat TEO technisch, financieel en maatschappelijk haalbaar is, stellen de partijen.

Het voordeel van deze vorm van thermische energieopwekking is dat het een beperkte ruimtelijke impact heeft, in tegenstelling tot zonne- of windparken. Daarnaast wordt het elektriciteitsnet minder belast voor warmtevoorziening. Volgens de Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen kan dit een miljardeninvestering in het elektriciteitsnet schelen.

Potentie

Ook Aedes, de vereniging van woningcorporaties, is positief over de potentie van TEO. Marnix Norder, voorzitter van Aedes, in een persbericht: “Ik ben verrast door de potentie van deze nieuwe bron van energie. Dit klinkt als ver van mijn bed, maar is het niet. Er zijn zelfs al geslaagde voorbeelden uit de praktijk, zoals de verwarming van een zorgcomplex in Wageningen met warmte uit de stadsgracht en vergevorderde plannen om 1.000 woningen in Katwijk te verwarmen met water uit een poldergemaal.”

Door: Hidde Middelweerd
Bron: https://bit.ly/2y1B8SE
Foto: Adobe Stock