Bron: duurzaam bouwloket

Voorwaarden ISDE Particulieren

Om in aanmerking te komen voor ISDE moet aan u bepaalde voorwaarden voldoen. 

  • U heeft een geldig Burgerservicenummer (BSN).
  • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum bedoelen wij de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten (Let op! Niet de datum van betaling).
  • Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat heeft u een subsidieaanvraag ingediend.
  • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald en geïnstalleerd.
  • Het apparaat is nieuw aangeschaft; u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs; het is uw eigendom.
  • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
  • Uw subsidieaanvraag valt onder de voorwaarden die gelden op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient.
  • U mag het apparaat niet verwijderen binnen een jaar na de datum van de beslissing.
  • Per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn